Klachtenprocedure

Wij streven ernaar om met ons product aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen .

Bent u tevreden?
Dan horen wij dat graag van u. Maar wij staan ook voor u klaar als u vindt dat het beter kan. Laat het ons weten! En natuurlijk horen wij ook graag uw complimenten. Geef uw reactie via de pagina “Een Goede Andere Morgen”.

Bent u ontevreden?
Als u niet tevreden bent over onze product, dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen. Wij luisteren naar u en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

In deze klachtenregeling leest u wat wij onder een klacht verstaan, hoe u een klacht kunt indienen en wat wij hiermee doen. Deze klachtenregeling betreft uitsluitend het product.

Wat verstaan wij onder een klacht?
Onder een klacht verstaan wij elke blijk van onvrede over ons product.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht op twee manieren indienen.

  1. Online– Via het volgende klachtenformulier
  2. Per brief – deze kunt u richten aan:
    AM verzekeringen bv
    Postbus 59646
    1040 LC Amsterdam

Welke gegevens hebben wij van u nodig?
Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld deze informatie op het klachtenformulier of in uw brief.

• uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
• uw polis- of dossiernummer;
• een omschrijving van uw klacht;
• de door u gewenste oplossing;
• eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen.

Wat doen wij met uw klacht?
Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om eerst telefonisch contact met u op te nemen over de inhoud en de afhandeling van de klacht.

Binnen 10 werkdagen vanaf de ontvangst van uw klacht sturen wij u een schriftelijke inhoudelijke reactie. Als wij uw klacht in het weekend of op een feestdag ontvangen, dan begint de termijn de eerste werkdag daarna. In onze reactie leest u of uw klacht is toegewezen of afgewezen en waarom. Als uw klacht is toegewezen, dan leest u ook hoe wij de klacht hebben opgelost of nog zullen oplossen. Als uw klacht is afgewezen, dan krijgt u informatie over wat u verder kunt doen. Wij registreren uw klacht en de afwikkeling daarvan.

Als wij naar aanleiding van uw klacht ons product kunnen aanpassen dan zullen wij dat doen en u daarover informeren.

Blijft u ontevreden?
Wijzen wij uw klacht af en bent u daarover niet tevreden? Dan kunt u binnen drie maanden een klacht indienen bij het Kifid. Dat is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.  U kunt uw klacht op twee manieren melden bij het Kifid:

  • schriftelijk via een klachtformulier: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag;
  • online via mijn.kifid.nl

Het Kifid neemt uw klacht alleen in behandeling als u eerst de klachtenregeling van AM Verzekeringen heeft doorlopen en u een schriftelijke afwijzing van AM Verzekeringen bv heeft ontvangen. Het Kifid behandelt alleen klachten van consumenten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van Kifid.

Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenregeling of bent u het niet eens met de uitkomst van onze klachtenafhandeling, dan kunt u ook naar de bevoegde rechter stappen.